Hôn nhân đáng sợ

(Ngã khả phạ đích đồng tính hôn nhân – Cuộc hôn nhân đồng tính đáng sợ của tôi)

Tác giả: Nhất Tâm Tác Phẩm (一心作品)

Từ khóa: Đam mỹ, hiện đại, hoan hỉ oan gia, khế ước tình nhân, mỹ công x yêu nghiệt mỹ thụ, ngược, HE.

Nhân vật chính: Đàm Khản Khản x Lâm Mạt

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng bản dịch: đang chiến đấu và hứa sẽ cố gắng :)))

Editor: Hương *cần được yêu thương* :)))

*Đừng mang bản dịch đi bất cứ đâu trừ blog này.*

Văn án

Ngoại hình đẹp và sức quyến rũ chết người giúp cho Lâm Mạt như cá gặp nước trên chốn thương trường.

Cậu có thể chinh phục bất cứ ai.

Vậy mà tại sao lại rơi vào cạm bẫy hôn nhân?

Mục lục

Đánh giá

01 ||| 02 ||| 03 ||| 04 ||| 05 ||| 06 ||| 07 ||| 08 ||| 09 ||| 10

11 ||| 12 ||| 13 ||| 14 ||| 15 ||| 16 ||| 17 |||| 18 ||| 19 ||| 20

Advertisements